கருப்பு பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்ட பாகிஸ்தான்

கருப்பு பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்ட பாகிஸ்தான்

கருப்பு பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்ட பாகிஸ்தான்

தடை செய்யப்பட்ட பயங்கரவாத அமைப்புக்களுக்கு ஏதிராக செயல் படுவதாக தங்களை காட்டிக்கொள்ள, அந்த அமைப்புக்கள் மீது எப்ஐஆர்., பதியப்பட்டுள்ளதாக ஜூலை 1 ம் தேதி பாகிஸ்தான் அறிவித்தது. பயங்கரவாத அமைப்புக்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்க துவங்கியதால் பாக்., ஐ சாம்பல் பட்டியலில் இருந்து நீக்கிவிடலாம் என சர்வதேச அமைப்பான நிதி நடவடிக்கை பணிக்குழு சிந்தித்து வந்த நிலையில் பயங்கரவாத அமைப்புக்களுக்கு எதிராக பதிவு செய்யப்பட்டதாக பாக்., கூறிய எப்ஐஆர்., நகலை ஏஎன்ஐ செய்தி நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது. அதில், உண்மையாக பயங்கரவாத அமைப்புக்களுக்கு நிதி திரட்டும் லக்ஷர் இ தொய்பா அமைப்பின் தலைவர்கள் பெயர்கள் ஏதும் இடம்பெறவில்லை.

எந்த சட்டத்தின் கீழ், எதற்காக, எந்த தகவலின் அடிப்படையில் வழக்கு பதிவு செய்யப்படுகிறது என்ற விபரம் ஏதும் எப்ஐஆர்.,ல் குறிப்பிடப்படவில்லை. சிலரின் பெயர்கள் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதே தவிர, அவர்கள் யார், எந்த பயங்கரவாத அமைப்பைச் சேர்ந்தவர்கள் என்ற தகவலும் இல்லை. சட்டப்பிரிவுகள் ஏதும் குறிப்பிடாமல் போலியாக எப்ஐஆர்., தயார் செய்யப்பட்டிருப்பது அம்பலமாகியதை தொடர்ந்து இப்போது பாக்., யை ஆசிய பசிபிக் கூட்டமைப்பு கருப்பு பட்டியலில் சேர்த்துள்ளது