காங்கிரஸ் உடன் கூட்டணி வைக்கும் எந்த கட்சியும் வெற்றி பெறாது - திருமாவளவன்

காங்கிரஸ் உடன் கூட்டணி வைக்கும் எந்த கட்சியும் வெற்றி பெறாது - திருமாவளவன்