சந்தை நிலவரம் (01.01.2019)

சந்தை நிலவரம் (01.01.2019)

* சென்னையில் பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு 19  காசுகள் குறைந்து ரூ.71.22 ஆகவும், டீசல் விலை லிட்டருக்கு  21 காசுகள் குறைந்து ரூ. 66.14 ஆகவும் உள்ளது.


* மும்பை பங்கு சந்தை குறியீடு 111.42 புள்ளிகள் குறைந்து   35,956 ஆகவும் தேசிய பங்கு சந்தை குறியீடு நிஃப்டி 34.35  புள்ளிகள் குறைந்து   10,828 ஆகவும் உள்ளது. 

*  சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 24 உயர்ந்து சவரன் ரூ. 24,136 ஆக இருக்கிறது.