சந்தை நிலவரம் (03.01.2019)

சந்தை நிலவரம் (03.01.2019)

* சென்னையில் பெட்ரோல் விலை லிட்டர் ரூ.71.22 ஆகவும், டீசல் விலை லிட்டர் ரூ. 66.14 ஆகவும் உள்ளது.


* மும்பை பங்கு சந்தை குறியீடு 42.06 புள்ளிகள் உயர்ந்து    35,933 ஆகவும் தேசிய பங்கு சந்தை குறியீடு நிஃப்டி 2.05  புள்ளிகள் கந்து   10,794 ஆகவும் உள்ளது. 

*  சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை  சவரன் ரூ. 24,312 ஆக இருக்கிறது.