சந்தை நிலவரம் (04.01.2019)

சந்தை நிலவரம் (04.01.2019)

* சென்னையில் பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு 20 காசுகள் குறைந்து லிட்டர்  ரூ.71.01 ஆகவும், டீசல் விலை லிட்டருக்கு 23 காசுகள் குறைந்து லிட்டர்  ரூ. 65.91 ஆகவும் உள்ளது.


* மும்பை பங்கு சந்தை குறியீடு 92.48 புள்ளிகள் குறைந்து   35,421 ஆகவும் தேசிய பங்கு சந்தை குறியீடு நிஃப்டி 31.80  புள்ளிகள் குறைந்து   10,640 ஆகவும் உள்ளது. 

*  சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை  சவரனுக்கு ரூ. 104   அதிகரித்து சவரன் ரூ. 24,416 ஆக இருக்கிறது.