சந்தை நிலவரம் (05.01.2019)

சந்தை நிலவரம் (05.01.2019)

* சென்னையில் பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு 16 காசுகள் குறைந்து லிட்டர்  ரூ.70.85 ஆகவும், டீசல் விலை லிட்டருக்கு 19 காசுகள் குறைந்து லிட்டர்  ரூ. 65.72 ஆகவும் உள்ளது.


* மும்பை பங்கு சந்தை குறியீடு 181.39 புள்ளிகள் உயர்ந்து 35,695 ஆகவும் தேசிய பங்கு சந்தை குறியீடு நிஃப்டி 55.10  புள்ளிகள் உயர்ந்து  10,727 ஆகவும் உள்ளது. 

*  சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை  சவரனுக்கு ரூ. 32   குறைந்து  சவரன் ரூ. 24,384 ஆக இருக்கிறது.