சந்தை நிலவரம் (07.01.2019)

சந்தை நிலவரம் (07.01.2019)

* சென்னையில் பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு 22 காசுகள் உயர்ந்து லிட்டர்  ரூ.71.07 ஆகவும், டீசல் விலை லிட்டருக்கு     8 காசுகள் உயர்ந்து லிட்டர்  ரூ. 65.70 ஆகவும் உள்ளது.


* மும்பை பங்கு சந்தை குறியீடு 363.46 புள்ளிகள் உயர்ந்து 36,058 ஆகவும் தேசிய பங்கு சந்தை குறியீடு நிஃப்டி 101.95  புள்ளிகள் உயர்ந்து  10,829 ஆகவும் உள்ளது. 

*  சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை  சவரன் ரூ. 24,192 ஆக இருக்கிறது.