சந்தை நிலவரம் (09.01.2019)

சந்தை நிலவரம் (09.01.2019)

* சென்னையில் பெட்ரோல் விலை  லிட்டர்  ரூ.71.07 ஆகவும், டீசல் விலை  லிட்டர்  ரூ. 68.05 ஆகவும் உள்ளது.


* மும்பை பங்கு சந்தை குறியீடு 224.07 புள்ளிகள் உயர்ந்து 36,205 ஆகவும் தேசிய பங்கு சந்தை குறியீடு நிஃப்டி 61.25  புள்ளிகள் உயர்ந்து  10,863 ஆகவும் உள்ளது. 

*  சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை   சவரன் ரூ. 24,296 ஆக இருக்கிறது.