சந்தை நிலவரம் (11.01.2019)

சந்தை நிலவரம் (11.01.2019)

* சென்னையில் பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு 20  காசுகள் உயர்ந்து லிட்டர்  ரூ.71.67 ஆகவும், டீசல் விலை லிட்டருக்கு 30 காசுகள் உயர்ந்து  லிட்டர்  ரூ. 66.31 ஆகவும் உள்ளது.


* மும்பை பங்கு சந்தை குறியீடு 72.86 புள்ளிகள் அதிகரித்து  36,179 ஆகவும் தேசிய பங்கு சந்தை குறியீடு நிஃப்டி  20.50  புள்ளிகள்  உயர்ந்து 10,842 ஆகவும் உள்ளது. 

*  சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு  ரூ.200 உயர்ந்து  சவரன் ரூ. 24,608 ஆக இருக்கிறது.