சந்தை நிலவரம் (12.01.2019)

சந்தை நிலவரம் (12.01.2019)

* சென்னையில் பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு 20  காசுகள் உயர்ந்து லிட்டர்  ரூ.71.87 ஆகவும், டீசல் விலை லிட்டருக்கு 31 காசுகள் உயர்ந்து  லிட்டர்  ரூ. 66.62 ஆகவும் உள்ளது.


* மும்பை பங்கு சந்தை குறியீடு 96.66 புள்ளிகள் குறைந்து   36,006 ஆகவும் தேசிய பங்கு சந்தை குறியீடு நிஃப்டி 26.65  புள்ளிகள்  குறைந்து 10,794 ஆகவும் உள்ளது. 

*  சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு  ரூ.32 குறைந்து சவரன் ரூ. 24,576 ஆக இருக்கிறது.