சந்தை நிலவரம் (16.01.2019)

சந்தை நிலவரம் (16.01.2019)

* சென்னையில் பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு 8  காசுகள் குறைந்து  லிட்டர்  ரூ.73.00 ஆகவும், டீசல் விலை லிட்டருக்கு 13 காசுகள் உயர்ந்து லிட்டர்  ரூ. 68.22 ஆகவும் உள்ளது.


* மும்பை பங்கு சந்தை குறியீடு 42.89 புள்ளிகள் உயர்ந்து 36,361 ஆகவும் தேசிய பங்கு சந்தை குறியீடு நிஃப்டி 11.75  புள்ளிகள்  உயர்ந்து  10,898 ஆகவும் உள்ளது. 

*  சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரன் ரூ. 24,744 ஆக இருக்கிறது.