சந்தை நிலவரம் (17.01.2019)

சந்தை நிலவரம் (17.01.2019)

* சென்னையில் பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு 15  காசுகள் உயர்ந்து   லிட்டர்  ரூ.73.15 ஆகவும், டீசல் விலை லிட்டருக்கு 20 காசுகள் உயர்ந்து லிட்டர்  ரூ. 68.42 ஆகவும் உள்ளது.


* மும்பை பங்கு சந்தை குறியீடு 2.96 புள்ளிகள் உயர்ந்து 36,321 ஆகவும் தேசிய பங்கு சந்தை குறியீடு நிஃப்டி 3.50  புள்ளிகள்  உயர்ந்து  10,890 ஆகவும் உள்ளது. 

*  சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.72 அதிகரித்து ஒரு சவரன் விலை ரூ. 24,816 ஆக இருக்கிறது.