சந்தை நிலவரம் (18.01.2019)

சந்தை நிலவரம் (18.01.2019)

* சென்னையில் பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு 8  காசுகள் உயர்ந்து   லிட்டர்  ரூ.73.23 ஆகவும், டீசல் விலை லிட்டருக்கு 20 காசுகள் உயர்ந்து லிட்டர்  ரூ. 68.62 ஆகவும் உள்ளது.


* மும்பை பங்கு சந்தை குறியீடு 135.97 புள்ளிகள் குறைந்து  36,238 ஆகவும் தேசிய பங்கு சந்தை குறியீடு நிஃப்டி 44.90  புள்ளிகள்  குறைந்து   10,860 ஆகவும் உள்ளது. 

*  சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை  ஒரு சவரன் ரூ. 24,888 ஆக இருக்கிறது.