சந்தை நிலவரம் (22.01.2019)

சந்தை நிலவரம் (22.01.2019)

*சென்னையில் பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு 14 காசுகள் உயர்ந்து   லிட்டர்  ரூ.73.99  ஆகவும், டீசல் விலை லிட்டருக்கு 21   காசுகள் உயர்ந்து லிட்டர்  ரூ. 69.62 ஆகவும் உள்ளது.

* மும்பை பங்கு சந்தை குறியீடு 152.19 புள்ளிகள் குறைந்து   36,426 ஆகவும் தேசிய பங்கு சந்தை குறியீடு நிஃப்டி  47.40  புள்ளிகள்  குறைந்து  10,914 ஆகவும் உள்ளது. 


*  சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை  ஒரு சவரன் ரூ. 24,640 ஆக இருக்கிறது.