சந்தை நிலவரம் (23.01.2019)

சந்தை நிலவரம் (23.01.2019)

*சென்னையில் பெட்ரோல் விலை   லிட்டர்  ரூ.73.99  ஆகவும், டீசல் விலை  லிட்டர்  ரூ. 69.62 ஆகவும் உள்ளது.

* மும்பை பங்கு சந்தை குறியீடு 14.80 புள்ளிகள் உயர்ந்து   36,459 ஆகவும் தேசிய பங்கு சந்தை குறியீடு நிஃப்டி 9.90  புள்ளிகள்  உயர்ந்து 10,432 ஆகவும் உள்ளது. 


*  சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை  ஒரு சவரன் ரூ. 24,768 ஆக இருக்கிறது.