சந்தை நிலவரம் (24.01.2019)

சந்தை நிலவரம் (24.01.2019)

*சென்னையில் இன்று பெட்ரோல் விலை   லிட்டர்  ரூ.73.99  ஆகவும், டீசல் விலை  லிட்டர்  ரூ. 69.62 ஆகவும் உள்ளது.

* மும்பை பங்கு சந்தை குறியீடு 89.31 புள்ளிகள் குறைந்து 36,019 ஆகவும் தேசிய பங்கு சந்தை குறியீடு நிஃப்டி 28.95  புள்ளிகள்  குறைந்து 10,802 ஆகவும் உள்ளது. 

*  சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை  ஒரு சவரன் ரூ. 24,776 ஆக இருக்கிறது.