சந்தை நிலவரம் (25.01.2019)

சந்தை நிலவரம் (25.01.2019)

*சென்னையில் இன்று பெட்ரோல் விலை   லிட்டர்  ரூ.73.99  ஆகவும், டீசல் விலை லிட்டருக்கு 10 காசுகள் அதிகரித்து  லிட்டர்  ரூ. 69.72 ஆகவும் உள்ளது.

* மும்பை பங்கு சந்தை குறியீடு 225.19 புள்ளிகள் அதிகரித்து  36,420 ஆகவும் தேசிய பங்கு சந்தை குறியீடு நிஃப்டி 64.75  புள்ளிகள்  அதிகரித்து  10,914 ஆகவும் உள்ளது. 

*  சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை  ஒரு சவரன் ரூ. 24,712 ஆக இருக்கிறது.