சந்தை நிலவரம் (27.12.2018)

சந்தை நிலவரம் (27.12.2018)

* சென்னையில் பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு 5  காசுகள் குறைந்து ரூ.72.36 ஆகவும், டீசல் விலை லிட்டருக்கு  7 காசுகள் குறைந்து ரூ. 67.31 ஆகவும் உள்ளது.

*  சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.152 உயர்ந்து சவரன் ரூ. 24064 ஆக இருக்கிறது.