சந்தை நிலவரம் (28.12.2018)

சந்தை நிலவரம் (28.12.2018)

* சென்னையில் பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு 20  காசுகள் குறைந்து ரூ.72.16 ஆகவும், டீசல் விலை லிட்டருக்கு  15 காசுகள் குறைந்து ரூ. 67.16 ஆகவும் உள்ளது.

* மும்பை பங்கு சந்தை குறியீடு 322.58 புள்ளிகள் உயர்ந்து  36,129 ஆகவும் தேசிய பங்கு சந்தை குறியீடு நிஃப்டி 95.80 புள்ளிகள் உயர்ந்து  10,875 ஆகவும் உள்ளது. 

*  சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.16 உயர்ந்து சவரன் ரூ. 24152 ஆக இருக்கிறது.