சந்தை நிலவரம் (29.01.2019)

சந்தை நிலவரம் (29.01.2019)

*சென்னையில் இன்று பெட்ரோல் விலை  லிட்டருக்கு 9 காசுகள் குறைந்து  லிட்டர்  ரூ.73.90  ஆகவும், டீசல் விலை லிட்டருக்கு 11 காசுகள் குறைந்து  லிட்டர்  ரூ. 69.61 ஆகவும் உள்ளது.

* மும்பை பங்கு சந்தை குறியீடு 98.69 புள்ளிகள் குறைந்து   35,558 ஆகவும் தேசிய பங்கு சந்தை குறியீடு நிஃப்டி 28.55  புள்ளிகள்   குறைந்து  10,633 ஆகவும் உள்ளது. 

*  சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை  ஒரு சவரன் ரூ. 25,016 ஆக இருக்கிறது.