சந்தை நிலவரம் (29.12.2018)

சந்தை நிலவரம் (29.12.2018)

* சென்னையில் பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு 31  காசுகள் குறைந்து ரூ.71.85 ஆகவும், டீசல் விலை லிட்டருக்கு  32 காசுகள் குறைந்து ரூ. 66.84 ஆகவும் உள்ளது.

* மும்பை பங்கு சந்தை குறியீடு 269.44 புள்ளிகள் உயர்ந்து  36,076 ஆகவும் தேசிய பங்கு சந்தை குறியீடு நிஃப்டி 80.10 புள்ளிகள் உயர்ந்து  10,859 ஆகவும் உள்ளது. 

*  சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.48 உயர்ந்து சவரன் ரூ. 24,176 ஆக இருக்கிறது.