சந்தை நிலவரம் (30.01.2019)

சந்தை நிலவரம் (30.01.2019)

*சென்னையில் இன்று பெட்ரோல் விலை  லிட்டர்  ரூ.73.90  ஆகவும், டீசல் விலை லிட்டர்  ரூ. 69.61 ஆகவும் உள்ளது.

* மும்பை பங்கு சந்தை குறியீடு 114.27 புள்ளிகள் உயர்ந்து   35,706 ஆகவும் தேசிய பங்கு சந்தை குறியீடு நிஃப்டி 28.90  புள்ளிகள்  உயர்ந்து  10,681 ஆகவும் உள்ளது. 

*  சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை  ஒரு சவரன் ரூ. 25,160 ஆக இருக்கிறது.