சந்தை நிலவரம் (31.01.2019)

சந்தை நிலவரம் (31.01.2019)

*சென்னையில் இன்று பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு 10 காசுகள் குறைந்து   லிட்டர்  ரூ.73.80  ஆகவும், டீசல் விலை லிட்டருக்கு 9 காசுகள் குறைந்து  லிட்டர்   ரூ. 69.52 ஆகவும் உள்ளது.

* மும்பை பங்கு சந்தை குறியீடு 227.43 புள்ளிகள் உயர்ந்து   35,818 ஆகவும் தேசிய பங்கு சந்தை குறியீடு நிஃப்டி 52.10   புள்ளிகள்  உயர்ந்து  10,703 ஆகவும் உள்ளது. 

*  சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை  ஒரு சவரன் ரூ. 25,288 ஆக இருக்கிறது.