சாரதா சிட்பண்ட் முறைகேட்டில் சிபிஐ சார்பாக அபிடவிட் தாக்கல்

சாரதா சிட்பண்ட் முறைகேட்டில் சிபிஐ சார்பாக அபிடவிட் தாக்கல்

சிபிஐ நடத்திய விசாரணையில்  "சாரதா சிட்பண்ட் முறைகேட்டில் மூத்த காவல் அதிகாரிகள், அரசியல் தலைவர்களுக்கு எதிராக ஏராளமான ஆதாரங்கள் கிடைத்துள்ளன" * உச்ச நீதிமன்றத்தில் சிபிஐ சார்பாக அபிடவிட் தாக்கல்