திமுக கூட்டணியில் தொடரும் ஹிந்து விரோத கருத்துக்கள்

ஹிந்து கடவுள்களான ஐயப்பன் சிவன் விஷ்ணு ஆகியோரை பற்றி தவறான மற்றும் ஆபாசமான கருத்துக்களை பேசும் திருமாவளவன்.