"திருபுவனம் அமரர் திரு.ராமலிங்கம் குடும்பத்திற்கு நிதி உதவி"

"திருபுவனம் அமரர் திரு.ராமலிங்கம் குடும்பத்திற்கு நிதி உதவி"

முஸ்லிம் பயங்கரவாதிகளால் படுகொலை செய்யப்பட்ட திருபுவனம் அமரர் திரு.ராமலிங்கம் அவர்களுடைய குழந்தைகளின் படிப்பு மற்றும் குடும்பத்திற்கு நிதி உதவி (நிரந்தரமாக) செய்ய ஹிந்து முன்னணி முடிவெடுத்துள்ளது. உதவி செய்ய விரும்புவர்கள் கீழ்க்கண்ட அறக்கட்டளை வங்கிக் கணக்கில் பணம் செலுத்தலாம். நாம் தரும் சிறு தொகையும் அவர்களுக்கு பேருதவியாக அமையும்.

ஹிந்து முன்னணி 

IOB CHINDHATRIPET

Ac.No : 011801000032696

IFSC : IOBA0000118

முக்கிய அறிவிப்பு : பணம் வங்கியில் மட்டுமே செலுத்த வேண்டுகிறோம்.