நான் ஏன் மோடி யை ஆதரிக்கிறேன்?

நான் ஏன் மோடி யை ஆதரிக்கிறேன்?  சமூக வலைதளங்களில் வைரல் ஆகும் இளைஞனின் #2நிமிட காணெளி..