பாகிஸ்தான் தொலைகாட்சிகளில் ஐபில்-க்கு தடை

பாகிஸ்தான் தொலைகாட்சிகளில் ஐபில்-க்கு தடை

பாகிஸ்தான் தொலைக்காட்சிகளில் அரசியல் காரணங்களால் 2019 IPL போட்டிகளை ஒளிபரப்ப அந்நாட்டு அரசு தடை செய்துள்ளது.