புனேவில் நடந்த விநாயகர் சதூர்த்தி விழா கடல் போல் திரண்ட தாய்மார்கள்