ராகுல் காந்தியை "மோடி-மோடி" கோஷம் மூலம் வரவேற்ற ஐடி தொழில்நுட்ப வல்லுனர்கள்!!

ராகுல் காந்தியை "மோடி-மோடி" கோஷம் மூலம் வரவேற்ற ஐடி தொழில்நுட்ப வல்லுனர்கள்!!